Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

2.1 Súpis požiadaviek

 

Databáza musí obsahovať tieto hlavné informácie, ktoré sú priamo prepojené s :

-          Jednotliví vodiča(ID vodiča, dátum narodenia, meno, priezvisko, skúsenosť )

-          Typ autobusu (ID autobus, typ autobusu, spotreba na 100 km, počet miest na sedenie,)

-          Cestovná linka (ID linka, názov linky, miesto odjazdu, miesto príjazdu, čas odjazdu, čas príjazdu,)

Ďalšie informácie, ktoré sú potrebné k zisteniu jednotlivých nákladov liniek a v konečnom dôsledku vykalkulovanie, či linka dosahuje zisk alebo stratu sú:

-          Uskutočnenie linky (počet cestujúcich, cena lístka),

-          Náklady (spotreba paliva)

-          Skúsenosť (jednotlivých vodičov)

-          Nehodovosť (počet nehôd, ktoré vodič spôsobil počas svojej práci ako vodič)

 

Pre firmu, ktorá sa zaoberá týmto typom podnikania sú informácie o jednotlivých linkách, o nákladoch na tieto linky a príjmov týchto spojení veľmi dôležité z hľadiska efektívnosti. Pri nízkej efektívnosti je firma nútená tieto linky rušiť. Firma ďalej získava informácie o jednotlivých vodičov, ktorí sa na daných spojoch zúčastňujú a ako ich skúsenosť, množstvo prepravených cestujúcich ovplyvňuje spotrebu paliva a v konečnom dôsledku aj náklady firmy. Teda databáza pre riadenie podniku musí zahŕňať tieto informácie:

                              *            Informácie o linke (miesto odjazdu, čas odjazdu, vzdialenosť)

                              *            Náklady (spotreba paliva za uskutočnenie jednej linky)

                              *            Príjmy (počet prepravených cestujúcich)

                              *            Informácie o jednotlivých autobusov (počet miest na sedenie, spotreba)

                              *            Informácie o vodičov (meno, vek)

                              *            Skúsenosť (množstvo odjazdených rokov, počet nehôd)

 

2.2 Entity a ich zloženie entít

 

Skúsenosť (počet odjazdených rokov ako vodič z povolania)

                        id_sk                                       Varchar(10),

                        odjazdenych_rokov_od          INT    NOT NULL,

                        odjazdenych_rokov_do         INT    NOT NULL,

 

Nehodovosť (množstvo nehôd,  na ktorých bol vodič ako zúčastnená strana)

              id_nehod                                Varchar(10),

pocet_nehod_od                    INT     NOT NULL,

pocet_nehod_do                    INT     NOT NULL,

 

                                                      

Vodič (informácie o jednotlivých vodičov)

 

 id_vodica       Varchar(10),

 dat_nar          DATE                         NOT NULL,

 meno              CHAR(10)                 NOT NULL,

 priezvisko      CHAR(15)                 NOT NULL,

 ulica               CHAR(12),

 cislo               INT,

 mesto             CHAR(12)                 NOT NULL,

 psc                 INT                             NOT NULL,

 telefon           INT,

 id_sk              Varchar(10), 

 id_nehod       Varchar(10),              

 

Autobus (informácie o jednotlivých typoch dopravných prostriedkoch)

                        id_autobus                  Varchar(10),

typ_autobusu              VARCHAR(20),

spotreba_100km         INT     NOT NULL,

pocet_miest                INT     NOT NULL,

                        rok_vyroby                 INT     NOT NULL,

 

Cestovná linka (informácie o jednotlivých cestovných linkách)

                        (id_linka                     Varchar(10),

nazov_linky                VARCHAR(15),       

miesto_odjazdu                      CHAR(20),

                        miesto_prijazdu          CHAR(20),

cas_odjazdu               TIMESTAMP,

cas_prijazdu               TIMESTAMP,

                        vzdialenost_v_km      INT     NOT NULL,

                        cena_listka                  INT     NOT NULL,

 

Uskutočnenie linky (súhrne informácie o uskutočnení linky)

                        id_usli                         Varchar(10),

                        dat_uskutocnenia       DATE             NOT NULL,

                        id_vodica                   Varchar(10),

                         id_autobus                 Varchar(10),

                        id_linka                      Varchar(10),

                        pocet_prepravenych   INT,

                        spotreba_paliva          INT                 NOT NULL,

 

2.3 Primárne kľúče

 

Skúsenosť                   id_sk

Nehodovosť               id_nehod

Vodič                         id_vodica

Autobus                      id_autobus

Cestovná linka            id_linka

Uskutočnenie linky    id_usli

 

Entitno-relačný model

 Obrazek